Konsultering
Åtgärder
Referenser
Tag kontakt!
Till startsidan
Sivut suomeksi

Ab Vassbekämpning

   
 
 
   
 

Ab Vassbekämpning är ett familjeägt företag, grundat år 1974, vilket specialiserat sig på att återställa miljön i eutrofierade vattendrag medelst mekanisk bekämpning av allehanda vattenväxter.

Vi är äldst i branschen i Finland och besitter en gedigen erfarenhet.

Arbetet utföres i preventivt syfte, för att inte i framtiden behöva göra ekologiskt och limnologiskt förkastliga muddringsarbeten.

Våra uppdragsgivare är allt från stugägare till kommuner och statliga verk. Vi anlitas ofta även som konsult i sjörestaureringsfrågor av så väl privatsektorn som från myndighetshåll.

Era stränder och vattendrag är en värdefull investering, vilka är värda att skötas väl. Det lönar sig att konsultera en specialist i detta viktiga ärende.

Adress: Skallböle Gård, 10520 TENALA
Tel. 019 – 245 0017 el. 0400 – 215 587

 
   
karl.aug@hotmail.com